Rydebäck

Rydebäck

Formgivning och anläggning av en liten radhusträdgård innefattande en enkel funktionsinriktad och modern design med trädäck, pergola, plank, stensättning kalksten- och grusyta, stålkanter samt växtbädd i stål. Formgivning: Quistofta trädgård Anläggning: Quistofta...
Mörarp

Mörarp

Förnyelse av uppfart. Marktegel och nya växtbäddar med nytt växtmaterial på framsida av huset tillsammans med god plats för biluppställning. Formgivning: Quistofta trädgård Anläggning: Quistofta...
Helsingborg

Helsingborg

Mindre villaträdgård behövde en översyn. En dröm om ett swim-spa och mer yta för umgänge och yta för lek önskades. En modern design med grönska och trädäck med plats för matplats, lounge och spa. Projektet kommer att anläggas av oss under tidig vår 2021. Formgivning:...
Kävlinge

Kävlinge

Marktegel vid huvudentré till en före detta läderfabrik, Glacéverken. Entrén ramas in med häck av lagerhägg. Formgivning: Kund tillsammans med Quistofta trädgårdAnläggning: Quistofta...