Trädgårdsanläggning

Mörarp

Förnyelse av uppfart. Marktegel och nya växtbäddar med nytt växtmaterial på framsida av huset tillsammans med god plats för biluppställning.
Formgivning: Quistofta trädgård
Anläggning: Quistofta trädgård