Trädgårdsanläggning

Kävlinge

Marktegel vid huvudentré till en före detta läderfabrik, Glacéverken. Entrén ramas in med häck av lagerhägg.

Formgivning: Kund tillsammans med Quistofta trädgård
Anläggning: Quistofta trädgård