Rydebäck

Rydebäck

Formgivning och anläggning av en liten radhusträdgård innefattande en enkel funktionsinriktad och modern design med trädäck, pergola, plank, stensättning kalksten- och grusyta, stålkanter samt växtbädd i stål. Formgivning: Quistofta trädgård Anläggning: Quistofta...
Helsingborg

Helsingborg

Anläggning av mindre trädgård till ett vackert parhus i Helsingborgstegel. Projektet innefattade anläggning av gräs, kantstål, gatstensgångar, återbruk av Höganäs saltglaserade tegel samt gjutning av entrétrappor. Kunden hade egen illustrationsplan att utgå från....
Lerberget

Lerberget

Anläggning av stor strandnära trädgård. Projektet innebar stenläggning av stor kalkstensyta, rabatter med plantering av perenner och buskar, gräsmatta, trädäck samt plantering av häckar. Anläggning: Quistofta...
Ausås

Ausås

Stensättning av kullerstensyta framför en av längorna till Ausås prästgård, från 1700-talet. Anläggning: Quistofta...
Kvistofta

Kvistofta

Sättning av gammalt återvunnet marktegel. Anläggning: Quistofta...