Trädgårdsanläggning

Ausås

Stensättning av kullerstensyta framför en av längorna till Ausås prästgård, från 1700-talet.

Anläggning: Quistofta trädgård