Trädgårdsanläggning

Helsingborg

Anläggning av mindre trädgård till ett vackert parhus i Helsingborgstegel. Projektet innefattade anläggning av gräs, kantstål, gatstensgångar, återbruk av Höganäs saltglaserade tegel samt gjutning av entrétrappor. Kunden hade egen illustrationsplan att utgå från.

Anläggning: Quistofta trädgård