Trädgårdsanläggning

Helsingborg

Nya gångar i grus och gatsten vid husets entré samt stålkanter för att markera anslutande rabatter.

Anläggning: Quistofta trädgård